Akumulatory pasma

Dla linii przewidzianych do pracy ciągłej posiadamy w ofercie akumulatory zapasu pasma pozwalające na wydłużenie czasu pracy linii (akumulator kołowy) lub całkowitą eliminację zatrzymania produkcji poprzez akumulator rolkowy lub poziomy. Rozmiar akumulatora i możliwości akumulacyjne dostosowywane są do ilości dostępnego miejsca oraz wydajności linii.

Nasze urządzenia wyposażamy w układy łączenia początku i końca taśmy, konstrukcyjnie dobrane do rodzaju materiału wsadowego. Tak skonfigurowany zestaw urządzeń pozwala na stabilną produkcję bez konieczności ponownego nawlekania pasma, każdorazowo po zakończonym kręgu wsadowym, zwiększając tym samym efektywność linii.