Kariera

KARIERA W INSTEEL

Jesteśmy producentem maszyn, urządzeń, linii do przetwórstwa blach i taśm. Branża ta na przestrzeni lat rozwija się bardzo prężnie wymuszając wysoki poziom wiedzy i umiejętności kadry tworzącej każdego dnia produkty najwyższej światowej jakości. To właśnie ludzie tworzą siłę napędową INSTEEL. Rozwijając naszych pracowników, rozwijamy nas budując silny i wykwalifikowany zespół. Poznaj nas, a przekonasz się, że było warto.

ROZWÓJ

Miarą sukcesu firmy INSTEEL jest zespół wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla której w dzisiejszych czasach nie istnieje „niemożliwe”. To właśnie mocna kadra specjalistów i posiadane długoletnie know how dowodzą, że nasz sukces nie stał się dziełem przypadku, a jest on efektem ciężkiej pracy i właściwej polityki kadrowej. Polityka kadrowa INSTEEL za swój główny cel obrała sobie ciągły rozwój swoich pracowników i budowę mocnego ZESPOŁU. Wychodzimy z założenia, że w dzisiejszych czasach pracownicy budując i rozwijając firmę muszą rozwijać się wraz z nią podnosząc swoje kwalifikacje i pogłębiając swoje doświadczenie zawodowe.

NASZA KADRA TO MY

Oferujemy naszym pracownikom możliwość ciągłego rozwoju, pogłębiania wiedzy i niejednokrotnie jesteśmy bodźcem do ich właściwego ukierunkowania i kształcenia. Specjalistyczne szkolenia, kursy, czy możliwość realizacji bardzo złożonych i wysoce specjalistycznych projektów, umożliwia ciągły rozwój umiejętności zawodowych i pogłębiania doświadczenia każdego naszego pracownika. My na co dzień utożsamiamy się z naszą kadrą, pomagamy, rozwijamy, wspólnie rozwiązujemy problemy, uczymy pokory i odnosimy sukcesy. Sukces wypracowany przez nas jest sukcesem naszych pracowników. Stawiamy na ZESPÓŁ, bo tylko w zespole jest prawdziwa siła !

WYSOKIE STANDARDY

Na co dzień zapewniamy naszym klientom obsługę i produkty na najwyższym światowym poziomie. Wysokie standardy jakie oferujemy wymagają najwyższej kultury kontaktów z klientem, jak również narzędzi mogących sprostać tym wymaganiom.

Biorąc pod uwagę powyższe zapewniamy naszym pracownikom kontakt z najnowocześniejszymi technologiami i wymagającymi odbiorcami zapewniając im jednocześnie narzędzia do pracy spełniające najwyższe wymogi klientów i obecnych czasów.

Zapewniamy wysokie standardy kultury pracy, oraz przejrzyste zasady realizacji procesu zatrudniania hołdując każdego dnia polityce równego traktowania.

OCZEKIWANIA

Od naszych pracowników oczekujemy inicjatywy, zaangażowania, otwartości i przede wszystkim chęci pracy w ZESPOLE. Skupiamy się na budowie mocnego zespołu opartego na wysokiej kulturze organizacyjnej. Nasi pracownicy sami tworzą dobrą atmosferę pracy, chcąc stawać się najlepszymi w pracy, którą wykonują.

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI W SPÓŁCE INSTEEL

Dokładamy wszelkich starań, aby proces rekrutacji naszych przyszłych pracowników przebiegał w przyjaznej atmosferze zgodnie z najwyższymi standardami. Hołdujemy zasadom pełnej transparentności procesu i polityce równego traktowania wszystkich kandydatów.

Etapy procesu rekrutacji w Spółce INSTEEL:

  1. Pozyskanie CV

Proces rekrutacji zawsze rozpoczynamy od umieszczenia oferty pracy na stronie internetowej Spółki i/lub od umieszczenia ogłoszenia na specjalistycznych portalach z ofertami pracy.

  1. Wybór aplikacji

Wszystkie przesłane aplikacje analizujemy pod kątem zgodności profilu zawodowego kandydata z wymogami prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Nasz zespół rekrutacyjny bardzo wnikliwie analizuje przesłane aplikacje dokonując wyboru kandydatów zgodnych z naszymi oczekiwaniami. Kandydaci wybrani jako zgodni z wymaganiami stawianymi w procesie rekrutacji zapraszani są rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego procesu rekrutacji.

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest zawsze przez kierownika komórki organizacyjnej i/lub dyrektora pionu organizacyjnego. W przypadku procesu rekrutacyjnego na stanowiska specjalistyczne kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej może zostać poproszony o wykonanie zadań weryfikujących posiadane przez niego umiejętności.

  1. Decyzja

Bez względu na wynik procesu rekrutacyjnego i ostateczne decyzje o zatrudnieniu, każdy z kandydatów uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymuje informację zwrotną o wyniku postępowania.

Osoby zainteresowane pracą w naszym zespole prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: sekretariat@insteel-piw.com

Administratorem danych jest Spółka INSTEEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Żwirki i Wigury 6, kod pocztowy 43-190.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy:

  • Zapoznać się z „Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych” (DO POBRANIA)
  • Dopisać do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).