Aktualności

Linia do profilowania blach i taśm stalowych

CASE STUDY #1 Po każdej wykonanej realizacji, naszą praktyką jest zbieranie informacji zwrotnych od klientów i wykonywanie badań satysfakcji z pracy linii. Buduje to nasze doświadczenie, dodatkowo, dzięki temu mamy materiał do ciągłego udoskonalania naszych systemów. Sugestie, które do nas docierały, dotyczyły na przykład sposobu ustawienia pulpitu sterowniczego, dodania jednej czy dwóch dodatkowych opcji do […]

Linia do pakowania kręgów

Przedstawiamy Naszą kolejną realizację. Linia do pakowania kręgów blachy w stosy, optymalizującą pracę linii do rozkroju wzdłużnego.