LINIA DO PAKOWANIA KRĘGÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy linię do pakowania kręgów, która to stała się naturalnym uzupełnieniem portfela naszych produktów. Linię tą dostarczyliśmy do jednego z największych i najbardziej renomowanych centrów serwisowych w kraju.

Linia do pakowania kręgów jest rozszerzeniem linii rozkroju wzdłużnego, zwiększającym wydajność produkcji poprzez automatyzację odbioru kręgów z linii.

Kręgi po rozcięciu i obwodowym zabezpieczeniu przed rozwinięciem, transportowane są w pakiecie na ramię magazynu odbiorczego kręgów, z którego pobierane są pojedynczo i przekazywane do pakowania.

Standardowo linia do pakowania kręgów składa się z:

  • Przejezdnej platformy uchylnej – która ma za zadanie odebranie kręgów z ramienia magazynu i przekazanie ich na transporter rolkowy przy jednoczesnej zmianie płaszczyzny transportu
  • Stołu centrującego krąg – jest to również stanowisko promieniowego spinania kręgów. Rolki obrotowe ułatwiają i przyśpieszają sam proces wiązania który może być realizowany ręcznie lub automatycznie w zależności od konfiguracji linii
  • Transportera końcowego – jego zadaniem jest spozycjonowanie kręgu przed odłożeniem na paletę
  • Układacza stosów – największa konstrukcja w linii. Umożliwia przenoszenie kręgów i układanie ich zgodnie z zadanym programem sprzedażowym w stosy wysyłkowe na paletach. Zespół wyposażony jest w zestaw elektromagnesów których moc dostosowana jest do ciężaru kręgów.

Całość spięta niezbędnymi instalacjami zasilającymi, programem sterującym i systemem bezpieczeństwa.

Więcej informacji o liniach do pakowania kręgów produkowanych przez INSTEEL znajdziesz tutaj.

Zapraszamy do współpracy!