Strategia

OFERUJEMY

1. Analizę oczekiwań klienta
2. Opracowanie uzgodnień koncepcji
3. Wsparcie techniczne w przygotowaniu wniosku pod dofinansowanie
4. Wykonanie projektu technicznego
5. Produkcję podzespołów
6. Montaż i testy produkcyjne
7. Uruchomienie końcowe i przekazanie do eksploatacji
8. Serwis i utrzymanie ruchu