Linie do formowania rur i profili wzdłużnie spawanych

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam na oferowanie naszym klientom zaawansowanych linii technologicznych do produkcji rur i profili zamkniętych wzdłużnie spawanych. W naszych instalacjach stosujemy różne technologię spawania zależnie od składu materiału wsadowego, parametrów wydajnościowych linii i oczekiwanej jakości spoiny.

 

Nasze profile spawamy:

✓ prądami wysokiej częstotliwości

✓ techniką laserową

✓ metodą TIG (TIG DC, TIG AC)

 

Nasze linie do produkcji profili zamkniętych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym pracują w następującym układzie technologicznym:

✓ formowanie rury

✓ proces spawania

✓ kalibrowanie przekroju prostokątnego z rury z możliwością korekcji położenia spoiny