Linie do pakowania kręgów

Linia do pakowania kręgów jest rozszerzeniem linii rozkroju wzdłużnego, zwiększającym wydajność produkcji poprzez automatyzację odbioru kręgów z linii.

Standardowo linia do pakowania kręgów składa się z:

✓ Przejezdnej platformy uchylnej – której zadaniem jest odebranie kręgów z ramienia magazynu i przekazanie ich na transporter rolkowy przy jednoczesnej zmianie płaszczyzny transportu

✓ Stołu centrującego krąg – pełniącego funkcję stanowiska promieniowego spinania kręgów. Rolki obrotowe ułatwiają i przyśpieszają sam proces wiązania, który może być realizowany ręcznie lub automatycznie w zależności od konfiguracji linii

✓ Transportera końcowego – odpowiadającego za spozycjonowanie kręgu przed odłożeniem na paletę

✓ Układacza stosów. Umożliwia przenoszenie kręgów i układanie ich zgodnie z zadanym programem sprzedażowym w stosy wysyłkowe na paletach. Zespół wyposażony jest w zestaw elektromagnesów których moc dostosowana jest do ciężaru kręgów.

Całość spięta niezbędnymi instalacjami zasilającymi, programem sterującym i systemem bezpieczeństwa